วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นายวีระชาติ กุลสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค กล่าวให้โอวาท นักเรียน นักศึกษา เนื่องในวันเปิดเทอมวันแรก ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 คณะผู้บริหาร นำโดย นายวีระชาติ กุลสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค ร่วมต้อนรับคณะครูจากวิทยาลัยเทคนิคพิมาย เนื่องในโอกาส ศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563<<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายวีระชาติ กุลสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย จัดโครงการประชุมพิจารณาหนังสือเรียน (ปวช.) โดยคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ร่วมกับ คณะกรรมการกลั่นกรองจัดซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการ วีระชาติ กุลสิทธิ์เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแคด้วยความยินดียิ่ง <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 27 ตุลาคม 2563 งานหลักสูตรระยะสั้น ออกหน่วยบริการประชาชน การฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรตามโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระบุรี <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 23 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 22 กันยายน 2563 สถานีตำรวจภูธรหนองแคร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพหนองแค ตรวจเยี่ยมร้านค้ารอบสถานศึกษา <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นางสาวสินตรา ตรีนุสนธิ์ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในโอกาสครบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนทราบรมราชชนน <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 16 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคจัดโครงการทัศนศึกษาดุงานสถานประกอบการ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ณ ร้านตั้งเซ่งจั้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 19 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยนายสมชาย จันทร์อินทร์ และคณะผู้บริหาร ร่วมจัดกิจกรรมมอบค่าอุปกรณ์การเรียน <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยนายสมชาย จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ครู และนักเรียนที่นำผลงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่เข้าประกวดในการประกวด สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับชาติ <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคนำโดย นายสมชาย จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พุทธศักราช 2563 <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคเข้าร่วมการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายสมชาย จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ และเข้ารับการประเมินสถานศึกษา เพื่อขอรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 3 ในรอบ 10 ปี <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 30 มกราคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคเข้าร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 29 <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 28 มกราคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค เข้ารับการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการการอาชีวศึกษา <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 28 มกราคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคร่วมกับบริษัท จอยแอนด์คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดโครงการเชื่อมโยงสร้างอาชีพสู่ผู้สูงอายุ <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 28 มกราคม 2563 นายสมชาย จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแคเข้ามอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563 <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 25 มกราคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคนำนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-NET <<เพิ่มเติม>>
       
   

วันที่ 16 มกราคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคจัดให้มีการมอบตัวนักเรียนโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 <<เพิ่มเติม>>

       
    วันที่ 16 มกราคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยนายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงานวันครูอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 16 มกราคม 2563  วิทยาลัยการอาชีพหนองแค เข้าร่วมงานวันครูจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 13 มกราคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคเข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 10 มกราคม 2563  วิทยาลัยการอาชีพหนองแคจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือวิสามัญระหว่างวันที่ 10 - 12 มกราคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 9 มกราคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นางสาวมะลิลา เหลือผล รองผู้อำนวยการ ครูผู้ควบคุม และตัวแทนนักเรียน นักศึกษานำสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2562 <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 8 มกราคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายสมชาย จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 29 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายสมชาย จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการ นางพันทา สวัสดี รองผู้อำนวยการ และตัวแทนครู นักเรียน นักศึกษามอบให้กับนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาตามโครงการ “ปันน้ำใจ พี่ให้น้อง” <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 27 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายสมชาย จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการ และแผนกวิชาช่างยนต์นำนักเรียน นักศึกษา ออกหน่วยให้บริการประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาช่วงเทศกาลปีใหม่ ตาม“โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2563” <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 27 ธันวาคม 2562 นายสมชาย จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค พร้อมคณะครู และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2563 <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 25 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ออกหน่วยให้บริการฝึกอาชีพระยะสั้นการทำน้ำยาซักผ้าในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 25 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า 2562 และต้อนรับปีใหม่ 2563 <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 25 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า 2562 และต้อนรับปีใหม่ 2563 <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 25 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคจัดกิจกรรมคริสมาสต์ 2562 <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 24 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2563 <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 24 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวะศึกษา ระดับ อศจ. <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 14 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคจัดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ 2563 <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 13 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคเข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดี เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 12 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคเข้ารับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 8 ธันวาคม 2562 นายสมชาย จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค เข้าร่วมงานดื่มน้ำชา "เพราะเราเป็นครอบครัวเดียวกัน" ประจำปี 2562 <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 6 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคจัดการประกวด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 5 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคเข้าร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 5 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคเข้าร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ " <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคได้รับรางวัลชนะเลิศการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับภาค ภาคกลาง สถานศึกษาขนาดเล็ก <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดดิจิทัล <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ระดับภาคกลาง <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายสมชาย จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยจัดการประชุมครูแนะแนวเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2563 <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคเข้ารับการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค3 <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 <<เพิ่มเติม>>
       
    วิทยาลัยการอาชีพหนองแคเข้าแนะแนวการศึกษาต่อในสายการเรียนอาชีวศึกษา ให้แก่นักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาที่มีความสนใจศึกษาต่อในสายอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563 <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 24 ตุลาคม 2562 คณะผู้บริหารเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 23 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 23 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 23 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 22 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายสมชาย จันทร์อินทร์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 18 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคนำโดย นายสมชาย จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถานถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 15 ตุลาคม 2562 นายสมชาย จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค กล่าวตอนรับ และให้โอวาท แก่นักเรียน นักศึกษาในวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 <<เพิ่มเติม>>
       
    วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 นายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร <<เพิ่มเติม>>
       
   

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคเข้าร่วม พิธีเปิด กิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดี ด้วยหัวใจ"<<เพิ่มเติม>>

       
    วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เข้าร่วมพิธี ถวายพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร <<เพิ่มเติม>>
       
   

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยนายสมชาย จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย จัดโครงการประชุมพิจารณาหนังสือเรียน (ปวช.) โดย คณะกรรมการ ภาคี 4 ฝ่าย ร่วมกับคณะกรรมการการกลั่นกรองการจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 ณ. หัองประชุม ม.ร.ว. จวง สนิทวงศ์ <<เพิ่มเติม>>