วันที่ 22 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายสมชาย จันทร์อินทร์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย "การเขียนแผนและปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพหนองแค" ณ ห้องประชุม ม.ร.ว. จวง สนิทวงศ์