วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคนำโดย นายสมชาย จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พุทธศักราช 2563 โดยจัดให้มีการฟังเทศฟังธรรม และการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณลานหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพหนองแค