วันที่ 24 ตุลาคม 2562 คณะผู้บริหารเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี โดยมี นายไสว สีบูจันดี ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรีเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ม.ร.ว.จวง สนิทวงศ์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค