วันที่ 28 มกราคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคร่วมกับบริษัท จอยแอนด์คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดโครงการเชื่อมโยงสร้างอาชีพสู่ผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุม ม.ร.ว. จวง สนิทวงศ์