วันที่ 12 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคเข้ารับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี