วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายวีระชาติ กุลสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย จัดโครงการประชุมพิจารณาหนังสือเรียน (ปวช.) โดยคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ร่วมกับ คณะกรรมการกลั่นกรองจัดซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม อาคาร ม.ร.ว. จวง สนิทวงศ์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค