วันที่ 16 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคจัดโครงการทัศนศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ณ ร้านตั้งเซ่งจั้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา