วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 นายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี