วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563วิทยาลัยการอาชีพหนองแคนำสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ผลิตภัณฑ์ "ปัญจพฤกษาแฮร์โค้ท" เข้าร่วมการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จ. ปทุมธานี