วันที่ 8 มกราคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายสมชาย จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร นร.นศ. ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 และแขกผู้มีเกียรติ คณะกรรมการสถานศึกษา เนื่องในโอกาสการเข้ารับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค