วันที่ 5 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคเข้าร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ " ณ เทศบาลตำบลหินกอง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี