วันที่ 8 ธันวาคม 2562 นายสมชาย จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค เข้าร่วมงานดื่มน้ำชา "เพราะเราเป็นครอบครัวเดียวกัน" ประจำปี 2562 ณ มัสยิด ดารุ้ลมู่ฮายีรีน อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี