วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ระดับภาคกลาง ณ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี โดยนักเรียนระดับชั้น ปวช. สาขางานยานยนต์ ได้ลำดับที่ 5 จากทั้งหมด 13 สถานศึกษา