วันที่ 28 มกราคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค เข้ารับการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการการอาชีวศึกษา