วันที่ 14 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี จัดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยอบรมให้ความรู้กับนักเรียนนักศึกษาในการขับขี่และกฎจราจารที่ถูกต้อง โดยอบรมเป็นรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค