วิทยาลัยการอาชีพหนองแคเข้าแนะแนวการศึกษาต่อในสายการเรียนอาชีวศึกษา ให้แก่นักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาที่มีความสนใจศึกษาต่อในสายอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563