วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นางสาวสินตรา ตรีนุสนธิ์ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในโอกาสครบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนทราบรมราชชนนี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองแค