วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายสมชาย จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยจัดการประชุมครูแนะแนวเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมทั้งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ครูแนะแนวดีเด่น