วันที่ 15 ตุลาคม 2562 นายสมชาย จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค กล่าวตอนรับ และให้โอวาท แก่นักเรียน นักศึกษาในวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562