วันที่ 30 มกราคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคได้รับเกียรติจาก ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ ที่ปรึกษาพิเศษสำนักนายกรัฐมนตรี และนายสุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการองค์การฯ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค เนื่องในงานประชุมองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 29 และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ระดับเหรียญทอง ในการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด