วันที่ 9 มกราคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นางสาวมะลิลา เหลือผล รองผู้อำนวยการ ครูผู้ควบคุม และตัวแทนนักเรียน นักศึกษานำสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 9 - 12 มกราคม 2563 ณ ศูนย์การค้าเดอะฮับ รังสิต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ในการนี้สิ่งประดิษฐ์ปัญจพฤกษาแฮร์โค้ทได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ