วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคได้รับรางวัลชนะเลิศการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับภาค ภาคกลาง สถานศึกษาขนาดเล็ก ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ ทักษะพื้นฐานระดับภาคครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2562