วันที่ 27 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายสมชาย จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการ และแผนกวิชาช่างยนต์นำนักเรียน นักศึกษา ออกหน่วยให้บริการประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาช่วงเทศกาลปีใหม่ ตาม“โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2563”ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี โดยให้บริการตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562 - วันที่ 2 มกราคม 2563 ทั้งช่วงกลางวันและกลางคืน ได้รับการตรวจเยี่ยมศูนย์บริการโดยดร.ศิริพรรณ ชุมนุม ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมคณะ และผอ.ไสว สีบูจันดี ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี โดยมี นายประกิต หมีเปรม นายก อบต.หนองโรง และ นางพันทา สวัสดี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค พร้อมคณะครูและ นร. นศ. ร่วมต้อนรับ