วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยนายสมชาย จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ครู และนักเรียนที่นำผลงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่เข้าประกวดในการประกวด สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับชาติ โดยสิ่งประดิษฐ์ของวิทยาลัยการอาชีพหนองแคที่เข้าร่วมการประกวดคือ "ปัญจพฤกษา แฮร์โค้ท" สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 8 ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ โดยได้รับรางวัล ชมเชย เหรียญเงิน