วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยนายสมชาย จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียน ชั้นปวช.3 และ ชั้น ปวส.2 ที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค