วันที่ 6 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคจัดการประกวด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค