วันที่ 13 มกราคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคเข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค จ.สระบุรี ภาคกลาง (เป็นภาคแรก