วันที่ 13 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคนำโดยนางพันทา สวัสดี รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดี เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บริเวณวัดสนมลาว ตำบลโคกแย้อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี