วันที่ 10 มกราคม 2563  วิทยาลัยการอาชีพหนองแคจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือวิสามัญระหว่างวันที่ 10 - 12 มกราคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี