วันที่ 13 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ณ วัดโคกมะตูม ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี