วันที่ 24 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายสมชาย จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการ คณะครูผู้ควบคุมและตัวแทนนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวะศึกษา ระดับ อศจ. ณ วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี