วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 คณะผู้บริหาร นำโดย นายวีระชาติ กุลสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค และงานศูนย์บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการฯ ร่วมต้อนรับคณะครูจากวิทยาลัยเทคนิคพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในโอกาส ศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563