แผนปฏิบัติราชการ
แผนปฏิบัติราชการ 2558
แผนปฏิบัติราชการ 2559
แผนปฏิบัติราชการ 2560
แผนปฏิบัติราชการ 2561
แผนปฏิบัติราชการ 2562
แผนปฏิบัติราชการ 2563
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง 2557
รายงานการประเมินตนเอง 2558
รายงานการประเมินตนเอง 2559
รายงานการประเมินตนเอง 2561
รายงานการประเมินตนเอง 2562
ข้อมูลสถานศึกษา 9 ประเภท
ข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557
ข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558
ข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559
ข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560
ข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561
ข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
คู่มือการบริหารสถานศึกษา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 2561-2563
แผนกลยุทธ์การประกันคุณภาพการศึกษา 2552-2554
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 2554-2558

การประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารกับการประกันคุณภาพ

สรุปผลการประเมินผู้บริหาร ประจำปี 2554
สรุปผลการประเมินผู้บริหาร ประจำปี 2555
สรุปผลการประเมินผู้บริหาร ประจำปี 2556
เว็บไซตงาน
งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
งานสื่อการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เว็บไซต์แผนก
สามัญสัมพันธ์
อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี
 
ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
 

โครงการหารายได้ระหว่างเรียน

ศูนย์ซ่อมโทรศัพมือถือ

 

 
 

 
 
 

 

 

 
ประกาศ เรื่อง รายชื่อเตรียมพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษาภาคปกติ ไม่ลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563>>> คลิกดูรายละเอียด <16/11/63)
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผุ้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอนภาษาอังกฤษและครูพิเศษสอนช่างไฟฟ้ากำลัง>>> คลิกดูรายละเอียด <16/11/63)
ประกาศ เรื่อง ครุภัณฑ์เครื่องตั้งศูนย์ล้อรถยนต์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์>>> คลิกดูรายละเอียด <06/11/63)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ>>> คลิกดูรายละเอียด <03/11/63)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน>>> คลิกดูรายละเอียด <30/10/63)
ประกาศ เรื่อง กำหนดการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ภาคปกติ)>>> คลิกดูรายละเอียด <28/10/63)
ประกาศ เรื่อง กำหนดการเปิดเรียน และการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563>>> คลิกดูรายละเอียด <27/10/63)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน>>> คลิกดูรายละเอียด <22/10/63)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน>>> คลิกดูรายละเอียด <21/10/63)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน>>> คลิกดูรายละเอียด <21/10/63)
ประกาศ เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณของการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) >>> คลิกดูรายละเอียด <14/10/63)
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดมาตรการและแนวทางประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 >>> คลิกดูรายละเอียด <05/10/63)
ประกาศ เรื่อง มาตรการและแนวทางประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564>>> คลิกดูรายละเอียด <05/10/63)
ประมวลรายการประกาศ>>> คลิกดูรายละเอียด<<<
     
   
     
  วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นายวีระชาติ กุลสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค กล่าวให้โอวาท นักเรียน นักศึกษา เนื่องในวันเปิดเทอมวันแรก ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 คณะผู้บริหาร นำโดย นายวีระชาติ กุลสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค ร่วมต้อนรับคณะครูจากวิทยาลัยเทคนิคพิมาย เนื่องในโอกาส ศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563<<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายวีระชาติ กุลสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย จัดโครงการประชุมพิจารณาหนังสือเรียน (ปวช.) โดยคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ร่วมกับ คณะกรรมการกลั่นกรองจัดซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการ วีระชาติ กุลสิทธิ์เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแคด้วยความยินดียิ่ง <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 27 ตุลาคม 2563 งานหลักสูตรระยะสั้น ออกหน่วยบริการประชาชน การฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรตามโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระบุรี <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 23 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 22 กันยายน 2563 สถานีตำรวจภูธรหนองแคร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพหนองแค ตรวจเยี่ยมร้านค้ารอบสถานศึกษา <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นางสาวสินตรา ตรีนุสนธิ์ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในโอกาสครบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนทราบรมราชชนน <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 16 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคจัดโครงการทัศนศึกษาดุงานสถานประกอบการ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ณ ร้านตั้งเซ่งจั้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 19 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยนายสมชาย จันทร์อินทร์ และคณะผู้บริหาร ร่วมจัดกิจกรรมมอบค่าอุปกรณ์การเรียน <<เพิ่มเติม>>
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

update : 16/11/63