แผนปฏิบัติราชการ
แผนปฏิบัติราชการ 2567
แผนปฏิบัติราชการ 2563
แผนปฏิบัติราชการ 2564
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง 2563
รายงานการประเมินตนเอง 2564
รายงานการประเมินตนเอง 2565
ข้อมูลสถานศึกษา 9 ประเภท
ข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563
ข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
ข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565
คู่มือการบริหารสถานศึกษา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 2561-2563
แผนกลยุทธ์การประกันคุณภาพการศึกษา 2552-2554
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 2554-2558

การประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารกับการประกันคุณภาพ

สรุปผลการประเมินผู้บริหาร ประจำปี 2554
สรุปผลการประเมินผู้บริหาร ประจำปี 2555
สรุปผลการประเมินผู้บริหาร ประจำปี 2556
เว็บไซต์งาน
งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
งานสื่อการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เว็บไซต์แผนก
สามัญสัมพันธ์
อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี
 
 
งานส่งเสริมผลิตผลการค้า
ธุรกิจ NK FOOD AND DRINK SERVICE

ธุรกิจ AUTO SEVICE DELIVERY

ธุรกิจ NK AIR SERVICE
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างซ่อมบำรุง>>> คลิกดูรายละเอียด>>>(29/09/2566)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างซ่อมบำรุง>>> คลิกดูรายละเอียด>>>(27/09/2566)
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพหนองแค เรื่อง รับสมัครถูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูพิเศษสอน>>>คลิกดูรายละเอียด>>>(20/09/2566)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ(ครู) >>>คลิกดูรายละเอียด>>>(5/09/2566)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่ง ครู
>>>คลิกดูรายละเอียด>>>(1/09/2566)
ประกาศเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะกำหนดวันเวลาสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
>>>คลิกดูรายละเอียด>>>(28/08/2566)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป>>> คลิกดูรายละเอียด>>>(15/08/2566)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน>>> คลิกดูรายละเอียด>>>(05/07/66)
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา>>> คลิกดูรายละเอียด>>>(20/06/66)
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา>>> คลิกดูรายละเอียด>>>(16/06/66)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา>>> คลิกดูรายละเอียด>>>(07/06/66)
 
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
     
     
     
     
     
     
     
 
     
     
     
     
     

update : 29/9/656