ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ 2556

 

กำหนดวันออกบริการและพิธีเปิดศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวน 3 ศูนย์ ดังนี้
ศูนย์ที่ 1. องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลอย    อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 6 - 27 กรกฎาคม 2556

ครั้งที่

วันที่

เวลา

สถานที่

รายละเอียด

1

6 กรกฏาคม  56

08.00 – 17.00 น.

ที่ทำการ อบต.

คลิกที่นี่

2

7 กรกฏาคม  56

08.00 – 17.00 น.

วัดบ้านบกน้อย

คลิกที่นี่

3

13 กรกฏาคม  56

08.00 – 17.00 น.

วัดสันมะค่า

คลิกที่นี่

4

14 กรกฏาคม  56

08.00 – 17.00 น.

วัดหนองดินแดง

คลิกที่นี่

5

17 กรกฏาคม 56

08.00 – 17.00 น.

ที่ทำการ อบต.

คลิกที่นี่

6

20 กรกฏาคม 56

08.00 – 17.00 น.

วัดบ้านบกน้อย

คลิกที่นี่

7

21 กรกฏาคม  56

08.00 – 17.00 น.

วัดหนองดินแดง

คลิกที่นี่

8

27 กรกฏาคม 56

08.00 – 17.00 น.

ที่ทำการ อบต.

คลิกที่นี่

รายงานสรุปยอดการให้บริการ

หน่วยการบริการ(จำนวน)

ศูนย์ที่ 2. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำ    อำเภอวิหารแดง  จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 3 - 27 กรกฎาคม 2556

ครั้งที่

วันที่

เวลา

สถานที่

รายละเอียด

1

3  กรกฏาคม  2556

08.00 – 17.00 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำ

คลิกที่นี่

2

6  กรกฏาคม  2556

08.00 – 17.00 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำ

คลิกที่นี่

3

7  กรกฏาคม  2556

08.00 – 17.00 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำ

คลิกที่นี่

4

13  กรกฏาคม  2556

08.00 – 17.00 น.

ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1

คลิกที่นี่

5

14  กรกฏาคม  2556

08.00 – 17.00 น.

วัดบ้านดอน

คลิกที่นี่

6

20  กรกฏาคม  2556

08.00 – 17.00 น.

ตลาดนัดบ้านประทีป

คลิกที่นี่

7

21  กรกฏาคม  2556

08.00 – 17.00 น.

ศูนย์สงเคราะห์(ปั้มทวีปิโตเลี่ยม)

คลิกที่นี่

8

27  กรกฏาคม  2556

08.00 – 17.00 น.

ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2

คลิกที่นี่

รายงานสรุปยอดการให้บริการ

หน่วยการบริการ(จำนวน)

 

ศูนย์ที่ 3. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ    อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2556

ครั้งที่

วันที่

เวลา

สถานที่

รายละเอียด

1

9  กรกฏาคม  2556

08.00 – 17.00 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ

คลิกที่นี่

2

13 กรกฏาคม  2556

08.00 – 17.00 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ

คลิกที่นี่

3

14 กรกฏาคม  2556

08.00 – 17.00 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ

คลิกที่นี่

4

20 กรกฏาคม  2556

08.00 – 17.00 น.

วัดโคกมะตูม

คลิกที่นี่

5

21 กรกฏาคม  2556

08.00 – 17.00 น.

วัดโคกมะตูม

คลิกที่นี่

6

27 กรกฏาคม  2556

08.00 – 17.00 น.

หมู่บ้านจินตหรา

คลิกที่นี่

7

28 กรกฏาคม  2556

08.00 – 17.00 น.

หมู่บ้านจินตหรา

คลิกที่นี่

8

3 สิงหาคม  2556

08.00 – 17.00 น.

ศาลาหมู่บ้าน (หมู่ที่ 1)

คลิกที่น ี่

รายงานสรุปยอดการให้บริการ

หน่วยการบริการ(จำนวน)