นายวีระชาติ กุลสิทธิ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค

 
           
           
 
    นายวิเชียร ยตะโคตร นางสาวสินตรา ตรีนุสนธิ์ นางปภาภัทร แสงแก้ว  
    รองผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ  
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายวิชาการ
 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ
   
 
<<กลับหน้าหลัก>>