นายสมชาย จันทร์อินทร์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค

 
         
         
 
  นางสาวมะลิลา เหลือผล   นายวิเชียร ยตะโคตร นางพันทา สวัสดี
  รองผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ
 
   
 
<<กลับหน้าหลัก>>