นายธาตรี พิบูลมณฑา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค

 
         
         
 
  นางสาวมะลิลา เหลือผล นายจำนง ตะวะนิตย์ นายวิเชียร ยตะโคตร นายทัศนัย ฉุนชื่นจิตต์ 
  รองผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ
 
   
 
<<กลับหน้าหลัก>>