จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่ของประเทศไทยในครั้งนี้ ถือว่าเป็นวิกฤติการณ์ครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในรอบหลายสิบปี ทำให้เกิดความเสียหายตามมามากมาย โดยเฉพาะพี่น้องประชาชน ที่ประสบปัญหาด้านปัจจัยในการดำรงชีวิต ไร้ที่อยู่อาศัยขาดแคลนอาหารสิ่งของอุปโภคบริโภค ซึ่ง วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นางวรรณา ด้วงสว่าง และคณะครู อาจารย์ ได้เล็งเห็นปัญหาและความเดือดร้อนของผู้ประสบอุทกภัย จึงได้จัดทำ สุขาลอยน้ำขึ้น เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตระหว่างประสบปัญหาอุทกภัย นอกจากนี้ วิทยาลัยฯ ยังได้ทำอาหาร เพื่อแจกให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆที่ได้รับความเดือดร้อน เช่นกัน