ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  จัดโครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน “ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน” เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2556  ให้บริการตรวจสภาพรถยนต์/รถจักรยานยนต์ก่อนการเดินทางฟรี บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง  พร้อมแนะนำเส้นทางการเดินทาง ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่พัก ร้านอาหาร และนวดคลายเครียด จำนวน 250 จุด บนถนนสายหลักและสายรอง ทั่วประเทศ ทั้งนี้วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นางวรรณา ด้วงสว่าง ผู้อำนวยการ จึงได้จัดศูนย์อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน “ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน” ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2556    เพื่อให้บริการตรวจสภาพรถยนต์/รถจักรยานยนต์ก่อนการเดินทางฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2556 จนถึงวันที่ 17 เมษายน 2556 ณ ปั๊มน้ำมันดุสิตา อ.หนองแค จ.สระบุรี ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายภาณุวัฒน์ เจนประเสริฐ นายอำเภอหนองแค เป็นประธาน เปิดโครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน “ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน” เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2556 และได้รับเกียรติจาก นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน “ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน”ของวิทยาลัยการอาชีพหนองแค