วันที่ 4 มีนาคม 2555 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นางวรรณา ด้วงสว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2554 เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อ และการทำงานสำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 และนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 นอกจากนี้ยังมีสถานประกอบการ และหน่วยงานต่างๆ มาแนะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการทำงาน และรับสมัครนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯเข้าทำงานกับสถานประกอบการและหน่วยงานนั้นๆอีกด้วย