วันที่ 16 มีนาคม 2555 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นางวรรณา ด้วงสว่าง ผู้อำนวยการ จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 1/2555 เพื่อให้ความรู้ และเตรียมความพร้อมให้กับ นักเรียน-นักศึกษาที่ออกฝึกงานในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เพื่อให้นักเรียน-นักศึกษาได้ความรู้จากการฝึกงานและทำงานให้กับหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด