ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  จัดโครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน “ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน” เทศกาลปีใหม่ 2557  ให้บริการตรวจสภาพรถยนต์/รถจักรยานยนต์ก่อนการเดินทางฟรี บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง  พร้อมแนะนำเส้นทางการเดินทาง ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่พัก บนถนนสายหลักและสายรอง ทั่วประเทศ ทั้งนี้วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย จำนง ตะวะนิตย์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาเครื่องกล (ช่างยนต์) จึงได้จัดศูนย์อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน “ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน” ช่วงเทศกาลปีใหม่  เพื่อให้บริการตรวจสภาพรถยนต์/รถจักรยานยนต์ก่อนการเดินทางฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2556 จนถึงวันที่ 2 มกราคม 2557 ณ ปั๊มน้ำมันดุสิตา อ.หนองแค จ.สระบุรี ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายภาณุวัฒน์ เจนประเสริฐ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน “ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน” ของวิทยาลัยการอาชีพหนองแค