วันศุกร์ที่ 9  สิงหาคม พ.ศ. 2556 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษาในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2556 นำโดย นางวรรณา ด้วงสว่าง ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ประธานในพิธี และผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ร่วมลงนามถวายพระพร กล่าวสดุดีถวายพระพรชัยมงคล ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชา และพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับ "แม่ดีเด่น" ของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพหนองแค ประจำปี 2556 หลังจากเสร็จพิธีการ ผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ร่วมกันปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติตามโครงการ "ชีววิถีร่วมใจ เทิดไท้มหาราชินี" บริเวณพื้นที่ด้านข้างวิทยาลัยฯ