วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นางวรรณา ด้วงสว่าง ผู้อำนวยการ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2555 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ภายใต้โครงการ 5 ธันวาคม รวมพลังคนไทย รวมหัวใจถวายพระพร ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 4 ธันวาคม 2555 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพหนองแค