วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค จัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู พิธีบวงสรวง และพิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2556 นำโดย นางวรรณา ด้วงสว่าง ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ บุคลากร นักเรียนนักศึกษา ทำพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรมในช่วงเช้า เวลา10.30 น. เริ่มกิจกรรมพิธีไหว้ครู มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ในงานมีกิจกรรม ประกวดร้องเพลง (เพลงไทยสากล, เพลงไทยลูกทุ่ง) และกิจกรรมนันทนาการ