วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยนางวรรณา ด้วงสว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ จัดนิทรรศ เปิดบ้านวิชาการ (Open House 2012) โดยมี นายภาณุวัฒน์ เจนประเสริฐ นายอำเภอหนองแค ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ในงานจะได้พบกับ การแสดงผลงานนิทรรศการทางวิชาการ ผลงานและสิงประดิษฐ์ของนักเรียนนักศึกษา การสาธิตขับขี่ปลอดภัย สอน 108 อาชีพ การแข่งขันเซปัคตะกร้อ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ พร้อมทั้งกิจกรรมมากมายในงาน