วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโย นางวรรณา ด้วงสว่าง ผู้อำนวยการ จัดโครงการ "ฝึกอบรมการผลิตก้อนเชื้อเห็ดภูฐาน" ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมลีลาวดี วิทยาลัยการอาชีพหนองแค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง อบรมให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการผลิตก้อนเชื้อเห็ดภูฐาน ให้กับกลุ่มแม่บ้าน อบต.หนองจรเข้ โดยได้รับเกียรติจาก นายภาณุวัฒน์ เจนประเสริฐ นายอำเภอหนองแค ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรหม ซึ่งกิจกรรมในการอบรม ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้มีความรู้ความชำนาญในการเกษตรซึ่งเป็นคณะครูวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวเกษตรสงเคราะห์สระบุรี และเจ้าของฟาร์มเห็ดภูตะวัน มาให้ความรู้กับผู้อบรม และในช่วงบ่าย ผู้เข้าอบรมได้เดินทางไปดูสถานที่ในการทำแปลงเกษตรชีววิถีของวิทยาลัยฯ และเดินทางไปศึกษาดูงานและขั้นตอนการผลิตก้อนเชื้อเห็ด ณ ฟาร์มเห็ดภูตะวัน