วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2/2560 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2560