วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคนำโดยนายวีระชาติ กุลสิทธิ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพกับการส่งเสริมลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา(Fix it จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่าง วันที่ 9,10 กรกฎาคม 2565 และวันที่ 23,24 กรกฎาคม 2565 โดยมีนายพุทธพงษ์ สุริยะสิงห์ นายอำเภอหนองแค เป็นประธานในพิธีเปิด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี