วันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.00-16.30 น. วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายประเวศ ยอดยิ่ง ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์