วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง ให้ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาทุกคน ได้ทราบถึงกฎระเบียบ การบริหารงานของสถานศึกษา ณ  ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ  วิทยาลัยการอาชีพหนองแค